top of page

Kurucumuzdan; 

Cavidan Telman, Kurucu Müdür

Kurucumuzdan; 

Cavidan Telman

Sevgili Anne, Babalar Hoşgeldiniz;

0-6 yaş insanoğlunun beyin yapısının üçte ikilik bölümünün tamamlandığı yıllar olarak önem gösterir. Erken Çocukluk dönemi dediğimiz bu dönemde çocuğun edindiği deneyimler beyin çaışma biçimi için belirleyicidir. Yapılan bilimsel çalışmalar okul öncesi eğitim alan çocuklarda okula devam oranlarının ve başarısının daha yüksek olduğunu göstermiştir. 

Yetenek Anaokulu, çocuklarımızın gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak , sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel yönden gelişmelerini sağlayan bir kurumdur. Olumlu kişilik temellerinin atıldığı, yaratıcı yönlerinin çeşitli gözlem yöntemleriyle ortaya çıkartıldığı, çocukların kendilerine güven duymalarının sağlandığı, ebeveyn ve eğitimcilerin ortak olarak etkin olduğu, çocuğun gelişiminde "oyun" ortamının labratuvar olduğu bir anlayışla çocuklarımızı geleceğe  hazırlamaktadır. 

Çocuk; oynarken pek çok şeyi deneyerek öğrenir, anaokulu da çocuk için en uygun öğrenme ortamıdır. 

Davranış Bilimleri Uzm.

Cavidan Telman, Kurucu Müdür

bottom of page