Kurucumuzdan; 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. 

Cavidan Telman, Kurucu Müdür

Meet Our Teachers

Sinem Kiraç

Kurucu - Kanlıca 

İpek Dedeoğlu 

Müşteri İlişkileri

Rabia Korkmaz

Sınıf Öğretmeni

Yağmur Yürük

Sınıf Öğretmeni

Yasemin Kaplan

Sınıf Öğretmeni

Zübeyde Yıldız

Sınıf Öğretmeni

Kurucumuzdan; 

Sevgili Anne, Babalar Hoşgeldiniz;

0-6 yaş insanoğlunun beyin yapısının üçte ikilik bölümünün tamamlandığı yıllar olarak önem gösterir. Erken Çocukluk dönemi dediğimiz bu dönemde çocuğun edindiği deneyimler beyin çaışma biçimi için belirleyicidir. Yapılan bilimsel çalışmalar okul öncesi eğitim alan çocuklarda okula devam oranlarının ve başarısının daha yüksek olduğunu göstermiştir. 

Yetenek Anaokulu, çocuklarımızın gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak , sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel yönden gelişmelerini sağlayan bir kurumdur. Olumlu kişilik temellerinin atıldığı, yaratıcı yönlerinin çeşitli gözlem yöntemleriyle ortaya çıkartıldığı, çocukların kendilerine güven duymalarının sağlandığı, ebeveyn ve eğitimcilerin ortak olarak etkin olduğu, çocuğun gelişiminde "oyun" ortamının labratuvar olduğu bir anlayışla çocuklarımızı geleceğe  hazırlamaktadır. 

Çocuk; oynarken pek çok şeyi deneyerek öğrenir, anaokulu da çocuk için en uygun öğrenme ortamıdır. 

Davranış Bilimleri Uzm.

Cavidan Telman, Kurucu Müdür

Bizimle Tanışın

Sinem Kiraç

Kurucu - Kanlıca 

İpek Dedeoğlu 

İdari İşler & Halkla İlişkiler 

Rabia Korkmaz

Sınıf Öğretmeni

Yağmur Yürük

Sınıf Öğretmeni

3927f6ab-beb0-4dc4-8c85-b77f7ea66b9c.JPG
Elif Tatlıcak

Sınıf Öğretmeni 

PHOTO-2019-04-12-16-13-20.jpg
Nour Selmi 

İngilizce Branş Öğretmeni

PHOTO-2019-04-12-18-40-14.jpg
Bouthayna 

İngilizce Branş Öğretmeni